Cesta do hor

Pro jeho vzrušení to bylo jako vysvobození, když Helena navrhla, aby si na chvíli zastavili. Bartoloměj úmyslně minul samotné parkoviště benzinové pumpy a zastavil až za ní. Měli štěstí, byli tu sami a v okolí nebylo živé duše, až na auta, která okolo nich občas projížděla, ale zdálo se, že to Heleně v nejmenším nevadilo. Nechala svou drobnou ruku, aby spočinula na Bartolomějově stehně, načež se mu plaše podívala do očí.

Dovádění na odpočívadle

Její profesor literatury měl co dělat, aby si ji nevzal hned teď a tady, ale zdá se, že přesně to má Helena v plánu. Když se její ruka posunula, aby přes Bartolomějovy kalhoty stiskla ve své drobné dlani jeho erekci, Bartoloměj semknul rty, aby zabránil hlasitému zasténání. Helena se tiše zasmála a jala se rozepnout jeho poklopec.