Anglicko – slovenský prostredí

Ovoce ve skleni
</div>
<p><a href= Deti sa v priebehu celého dňa nachádzajú v anglicko – slovenskom prostredí. Dôraz kladieme na rozvoj komunikačných schopností a komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v slovenskom a anglickom jazyku. Prostredníctvom správne volených prostriedkov, foriem a metód výuky, oboznamujeme deti hravou formou s cudzím jazykom. Rozvíjame ich slovnú zásobu v rámci vybraných tém a komunikačných situácií, súvisiacich so životom a činnosťami detí v rodine a v materskej škôlke. Na výučbu anglického jazyka používajú jasle bratislava moderné učebné materiály, detskú literatúru, didaktické hračky, audio, video a PC techniku.

Pokojné lesné prostredí

Jasle bratislava sa nachádzajú v pokojnom, prírodnom prostredí lesného parku, časť Železná studienka s ľahkou dostupnosťou autom aj MHD. Novostavba je prispôsobená potrebám detí. Zariadení je postavená so zámerom vytvoriť deťom naozajstné miesto na učenie a hranie. Triedy sú plné farieb a svetla a všetko dôležité majú škôlkari na dosah. Súčasťou areálu  sú dve detské záhrady s preliezačkami (pre staršie a mladšie deti). V budove sa nachádza aj ľadová plocha (umelý ľad) s celoročným využívaním.

" "
Anglicko – slovenský prostredí
5 (100%)1